تورهای گردشگری

این امکان برای میهمانان هتل فراهم است تا در طول مدت اقامت خود در تورهای مختلفی که به همراه راهنمای تخصصی و برای بازدید از جاذبه های مختلف منطقه برگزار می شود شرکت نمایند.

  1. تور نیم روزه بازدید از کلوت ها و گشت ۴ساعته در کلوت ها
  2. تور نیم روزه تپه های شنی هنزا
  3. تور یک روزه بازدید از گندم بریان(بازدید از دره دلفین ها و دشت عقیق)
  4. تور کمپ در کویر و مهتاب نوردی
  5. تور یک روزه گندم بریان و کلوت ها
  6. تور یک روزه پیاده روی، رود شور و کلوت ها
  7. تور دو روزه کمپ کویری ، پیاده روی در رودخانه شنی، گندم بریان، بازدید از پارک نبکاها و قلعه شفیع آباد
  8. تورهای تخصصی دو یا سه روزه زبان مار، تپه های ستاره ای، ریگ یلان
  9. تور سه شب و چهار روز بازدید از کلوت ها،دره زبان مار، تپه های ستاره ای، ریگ یلان، چاله و کوه ملک محمد
  10. تور چهار روزه(سه شب چهار روز) بازدید از ماهان، ارگ بم، آب یلان، بزرگ ریگ، ریگ یلان، تپه های ستاره ای، زبان مار، کلوت ها