سوالات متداول

میهمانان گرامی برای اقامت در هتل از ساعت ۱۴ پذیرای شما هستیم و شما باید ساعت  ۱۲ ظهر آخرین روز اقامت، اتاق را تحویل دهید. اگر قبل از ساعت ۱۴ درخواست اقامت در هتل را داشته باشید، در صورت مهیا بودن شرایط می توانیم پذیرای شما باشیم.

اگر خروج شما در آخرین روز اقامت تان بین ساعت ۱۲ الی ۱۹ باشد ۵۰% هزینه یک شب و چنانچه بعد از ساعت ۱۹ باشد هزینه یک شب اقامت دریافت می شود.

هزینه اقامت برای کودکان زیر ۷ سال در صورت عدم استفاده از خدمات سرویس اضافه، رایگان می باشد.

در صورت نیاز به سرویس اضافه ، این سرویس به صورت کف خواب ارائه می شود.

به همراه داشتن شناسنامه عکس دار و کارت ملی الزامی است.

ساعات خدمات رسانی صبحانه: ۱۰-۷

ساعات خدمات رسانی ناهار: ۱۶-۱۲  

ساعات خدمات رسانی شام: ۲۲-۱۸

در صورت خروج قبل از ساعت ۷ صبح و با هماهنگی قبلی می توانید صبحانه را به صورت بسته بندی شده دریافت کنید.

یک)  اگر تا ۲۰ روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده، نسبت به لغو آن اقدام نمایید، هیچ گونه جریمه ای تعلق نخواهد گرفت.

دو)  از ۲۰ روز تا ۱۱ روز قبل از ورود به واحد اقامتی، مبلغ ۲۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

سه) ۱۰ روز ۶تا روز قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۳۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

چهار) از ۵ روز تا ۴۸ ساعت قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۵۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

پنج) ۴۸ ساعت قبل تا زمان ورود میهمان، مبلغ ۷۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

شش) اگر میهمان اتاق در زمان رزرو به هتل مراجعه نکند، مبلغ ۱۰۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق محاسبه می شود.

ورود حیوانات خانگی به اتاق های هتل ممنوع می باشد اما در محوطه هتل فضایی برای نگهداری حیوانات شما در نظر گرفته شده است.

هتل در حال حاضر دارای پارکینگ اختصاصی نمی باشد. حیاط هتل ظرفیت پارک تعداد معدودی ماشین را دارد. در این مورد هنگام رزرو می بایست هماهنگی لازم صورت پذیرد.