هامادا

تاریخ انتشار:۱۴۰۰-۱۲-۲۸

هامادا در واقع دشت های پوشیده از سنگهای مختلفی است که گویی بیابان را سنگفرش نموده با نام سنگفرش بیابان نیز یاد می شوند. عملکرد فرسایش بادی سبب می شود تا ذرات ریز لابه لای قطعات درشت سنگ به مرور زمان حمل شده و منظره سنگفرش بیابان را پدید آورند. فرسایش شدید قطعات سنگی یاد شده مخصوصاً ساییده شدن آنها در اثر برخورد ذرات شن و ماسه معلق در باد موجب ایجاد اشکال متفاوتی از این قطعات و قلوه سنگها بعضاً با حاشیه و لبه تیز و برنده با نام بادساب می شود. این پدیده در کل دشت های منطقه مرکزی بیابان لوت مرکزی و شمالی عمومیت داشته و مناظر جالبی را پدید آورده است.دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.