پایاب به چه معناست؟

نام هتل پایاب برگرفته از سازه ای بومی در فرهنگ معماری مردم منطقه شهداد است. پایاب در لغت نامه دهخدا به معنی بخش کم عمق آب می باشد. پایاب در معماری سنتی خانه های قدیمی واقع در بخش بیابانی و کویری ایران، سازه ای است که برای دسترسی آسان مردم به آب قنات در خانه ها و مساجد ساخته می شده است.

 پایاب دارای پلکانی بوده که در قسمت زیرزمینی خانه ها و در جایی که آب قنات جریان دارد ایجاد می شده و معمولا خنک ترین بخش خانه محسوب شده و برای نگهداری مواد غذایی نیز مورد استفاده قرار می گرفته است. همچنین این مکان به عنوان فضایی خنک برای نشستن و استراحت در گرمای تابستان مورد توجه بوده است. در خانه های اعیان قدیمی منطقه شهداد نیز پایاب جزئی جدایی ناپذیر از معماری بنا محسوب می شده است، از این رو با الهام گرفتن از این سازه ارزشمند نام پایاب را برای هتل انتخاب کردیم.